Otevření nové služebny

Městská policie Plzeň neprodleně zareagovala na stížnosti z řad občanů z okrajových městských částí Křimic, Radčic a Malesic.

Úderem desáté hodiny byla včera otevřena nová služebna, detašované pracoviště Obvodní služebny Městské policie Plzeň- Skvrňany v Křimicích. Za účasti primátora města Plzně Ing. Pavla Rődla, člena Zastupitelstva města Plzně JUDr. Karla Palečka , starosty Úřadu městského obvodu Plzeň 5 Křimice -Petra Otáska, starosty Úřadu městského obvodu Plzeň 7 Radčice - Ing. Zdeňka Švarce a starosty Úřadu městského obvodu Plzeň 9 -Malesice Mgr byla slavnostně přestřižena páska. Městská policie tak neprodleně zareagovala na stížnosti z řad občanů z okrajových městských částí Křimice, Radčice a Malesice.Občané si stěžovali na nárůst drobné kriminality v souvislosti s migrujícími cizinci za prací. Ti k přechodnému pobytu využívají ubytoven právě v těchto městských částech . Ve službě se tady bude střídat osm strážníků. Na služebně bude nepřetržitá čtyřiadvacetihodinová služba. Křimická služebna je pro veřejnost přístupná každé pondělí a středu od 15.00 - 18.00 hodin. Najdete ji v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 5- Křimice , Prvomájové ulice 100. Kromě nové služebny dostali plzeňští strážníci navrch ještě dvě jízdní kola.