Nová SMS služba sluchově postiženým

Strážníci budou komunikovat se sluchově postiženými

Plzeňská městská policie zavedla novou službu pro sluchově postižené občany . Handicapovaní lidé , kteří se dostanou do kritické situace kdy budou potřebovat pomoc či poradit , budou se strážníky operačního oddělení moci komunikovat prostřednictvím SMS zpráv. Telefonní číslo pro příjem SMS zpráv poskytla městská policie Unii neslyšících v Plzni. Tel.číslo pro neslyšící je 737489118. Většina z nás slyšících si ani neuvědomuje, jak velice omezený přístup k informacím sluchově postižení mají.Komunikační bariera, kterou musejí překonat sluchově postižení lidé při řešení nám zejména běžných životních situací jako např. jednání na úřadě či v obchodech působí neslyšícím obtíže. Smyslem zavedení této nové služby je pomoc jim překonat komunikační barieru mezi dvěma světy slyšících a neslyšících.

Nová SMS služba sluchově postiženým občanům17.4.

Opilý s tržnou ránou na čele

Včera před patnáctou hodinou prováděla hlídka městské… pokračovat...

 

17.4.

Další hledané osoby skončily v rukách zákona

A o to se postaraly hlídky ze Stanice územně strážní… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Myslíte si, že Městská policie Plzeň řeší dostatečně problémy s osobami bez přístřeší?

52%
Ano, zlepšení je v centru města.
48%
Ne, je to stále stejné, ne-li horší.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: