Mladiství popíjeli

Mimořádná kontrolní akce

V noci z pátku na sobotu proběhla mimořádná kontrolní akce , jenž byla zaměřena mimo jiné na podávání alkoholu nebo jiných omamných látek osobám mladším 18-ti let a na dodržování jednotlivých ustanovení vyhlášky statutárního města Plzně, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku , kterou se vymezují veřejná prostranství , na nichž se zakazuje prostituce. Kontroly restauračních zařízení probíhaly zejména v centru města. V průběhu akce byla zkontrolována totožnost u 72 osob. V jednom z klubů v Resslově ulici strážníci zjistili přítomnost dvou podnapilých osob ve věku 16-ti a 17-ti let . Pozdější orientační dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 0,40 a 0,24 promile alkoholu v dechu. Přestupek byl vyřešen s obsluhou baru v maximální výši 1 000,-Kč.Osoby byly osobně předány rodičům a následně bude celá událost oznámena na příslušný sociální odbor Úřadu městského obvodu Plzeň 3 (kurátor pro mládež). Na Domažlické třídě bylo celkem zkontrolováno 6 podezřelých osob z porušování vyhlášky o zákazu poskytování prostituce na vymezeném veřejném prostranství. Jedné z nich byla uložena bloková pokuta ve výši 1 000 Kč, druhá osoba byla vyřešena domluvou. U zbylých se nepodařilo prokázat žádné přestupkové jednání.

Kontrola totožnosti - Domažlická ul. Konrola totožnosti Domažlická ul.