Místa pro přecházení vozovky - nejsou přechod pro chodce

Místa pro přecházení vozovky - Nejsou přechod pro chodce

Místa pro přecházení vozovky - jako přechod, ale není to přechod V poslední době se na některých plzeňských komunikacích objevuje nový fenomén a to jsou místa pro přecházení vozovky. Zákon o silničním provozu se o něm zmiňuje takto: "Je-li blíže než 50m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou Přechod pro chodce, Podchod nebo nadchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech." A jak jej tedy poznáme? Jedná se pouze o stavební úpravou snížený a naklopený chodník, uzpůsobený i pro chodce s kočárkem, či osobu na invalidním vozíku. Protože místo pro přecházení vozovky není přesněji specifikováno v českých právních předpisech a nejsou stanovena žádná pravidla a povinnosti, způsob užívání a vztah mezi chodcem a řidičem, platí pro toto místo obecná úprava užívání pozemní komunikace. Pro řidiče zde tedy neplatí povinnosti umožnit řidiči nerušené přejití vozovky, mohou dokonce v tomto místě zastavit a stát, pokud zákaz stání vozidla nevyplývá například za zákonné úpravy (např. parkování v křižovatce) nebo dopravního značení. A pro chodce zde neplatí práva vztahující se k přechodu pro chodce. Naproti tomu na přechodu pro chodce se chodí vpravo a chodec nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozidlem. Mezi povinnosti řidiče patří umožnit chodci bezpečné a nerušené přejití vozovky, proto se musí přibližovat k přechodu takovou rychlostí, aby stačil i zastavit vozidlo. Příkladem těchto dopravních úprav v Plzni je zrekonstruovaná Americké třída, kde si každý může všimnout několika míst pro přecházení, jakož i problémů z nevědomosti, kdy někteří řidiči i chodci netuší, kdo z nich má přednost a tak vznikají velmi nebezpečné a kolizní situace.

Místa pro přecházení vozovky přechod pro chodce