Městská policie má nový alkoholtester

Nový alkoholtester pro Obvodní služebnu Městské policie Plzeň-Skvrňany

Z rukou starosty ÚMO Plzeň 3 Jiřího Strobacha si v pondělí 5. října v 10:00 hod dopoledne v budově Obvodní služebny Městské policie Plzeň- Skvrňany převzala velitelka této služebny Bc. Eva Königová digitální detektor alkoholu .Tento přístroj byl pořízen díky příspěvku ÚMO Plzeň 3. "Zastupitelé našeho obvodu odhlasovali, že zakoupíme za více než dvaapadesát tisíc korun alkohol tester, který věnujeme skvrňanské služebně," uvádí Jiří Strobach, starosta centrálního obvodu Plzeň 3. "Podpoře městské policie se náš obvod věnuje systematicky, například letos v létě jsme opět skvrňanským strážníkům věnovali horské kolo, dvě kola jsme nedávno věnovali také městským policistům, kteří slouží na Borech," dodává Jiří Strobach. Zakoupením tohoto přístroje tak bude moci městská policie ve vlastní režii, bez zbytečných průtahů zajišťovat dechové zkoušky na přítomnost alkoholu u kontrolovaných osob- zejména mladistvých, řidičů atd. Digitální detektor alkoholu je velkým pomocníkem při výkonu pracovních povinností strážníka

slavnostní předání alkoholtesteru

Zkouška alkoholtesteru

Zkouška alkoholtesteru