Měření rychlosti ručním měřícím přístrojem - 17. 06. – 23. 06. 2019 07:00 – 17:00 hod.

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem LTI 20/20 TruCAM.    

 

17. 06. – 23. 06. 2019                                       07:00 – 17:00 hod.  

Pozemní komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce


Malostranská

V úseku od Náměstí M. Horákové

k ul. Mostní

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Klatovská

Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Hrádecká

V úseku od křižovatky s od Hřbitovní ul.

po konec obce

Gerská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 8

Dlouhá

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Ke Kostelu

V celém úseku pozemní komunikace -ulice (včetně obytné zóny)

K Sinoru 

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Kotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Sušická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Na Chmelnicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Hřbitovní .

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku