Malý záchranář

Malý záchranář Plasy

Dne 20.5. 2010 pořádal v areálu Požární stanice Plasy Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ve spolupráci s ostatními složkami IZS soutěž "Malý záchranář". Soutěže se mimo jiné také zúčastnili strážníci Městské policie Plzeň, kteří zde měli jedno soutěžní stanoviště, kde děti vyplňovaly test všeobecných znalostí. Výherci soutěže se stali žáci ZŠ v Dobříči, druhé místo obsadila ZŠ Kožlany a na třetím místě se umístila ZŠ Žihle. Na závěr zde předvedly ukázky pozvané složky IZS, jako slaňování se psem nebo záchrana tonoucího psem.

záchranář záchranář 1