Beseda pro studenty středních škol v rámci výměnného pobytu ERASMUS

 

Beseda pro studenty středních škol v rámci výměnného pobytu ERASMUS
     Dne 11.10. 2022 byla uskutečněna beseda pro studenty v rámci výměnného studijního pobytu ERASMUS „Yolo but Mollo“. Účastnili se studenti a učitelé z Itálie, Rumunska, Severní Makedonie, Turecka a Francie. Přednáška byla zaměřena především na téma „Kyberšikana“ očima Městské policie Plzeň.Lektorem byl Bc. Pavel BERÁNEK, MBA, Vedoucí odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň. Celý workshop byl realizován v anglickém jazyce. Akce se konala v hotelu TREND v Kovářské ulici. Koordinátorem celého programu byl Ing. Bogdan Yablinskiy, kterému tímto velmi děkujeme za pozvání.