Beseda pro děti z Dolan u Klatov- Šikana a Kyberšikana

Městská policie Plzeň zrealizovala přednášku na téma Šikana a Kyberšikana pro děti ze ZŠ v Dolanech u Klatov. Přednáška se realizovala v ul. Polední 6, kde sídlí metodici prevence kriminality MP Plzeň, kteří přednášku uskutečnili.

  
Tématem přednášky bylo především „Rizikové chování a Šikana.“ V krátkosti ovšem byly děti seznámeny také s činností strážníků a rovněž si mohly prohlédnut služební vozidlo
a čtyřkolku Městské policie Plzeň. Kromě tohoto se děti dozvěděly i několik dalších důležitých informací souvisejících s trestnou činností v návaznosti na probírané téma a mohly si vyzkoušet nasazení služebních pout nebo si prohlédnout další donucovací prostředky městské policie. Na závěr si děti odnesly malé dárky, které souvisely s danou problematikou.

Fotografie na stránkách MP Plzeň v galerii.

https://www.mpplzen.cz/o-mestske-policii/galerie/fotogalerie/2023/galid_35800/beseda-se-zaky-z-dolan-v-poledni-6-v-plzni-sikana-a-kybersikana.aspx