Krádež okapů

 

Poškození budovy – pokus o krádež okapů
 
Dne 13. 09. 2020 v 23:26 hod. byly vyslány hlídky MP Plzeň – Střed do ulice Divadelní, v Plzni, kde se u hudebních nástrojů Houdek na střeše budovy nacházel muž, který se pravděpodobně pokoušel něco odcizit nebo někam vloupat. Hlídky MP se na místo dostavily v okamžiku, kdy podezřelý muž seskakoval ze střechy uvedené budovy a začal utíkat ulicí Divadelní, v Plzni, směrem k sadům Pětatřicátníků. Na uvedeném domě bylo zřetelné poničení měděných, okapových svodů, a to tím, že byly vytržené ze zdi budovy. Strážníci muže pronásledovali a několikrát jej vyzvali slovy „Jménem zákona stůjte, jinak proti vám bude použito donucovacích prostředků“. Pronásledovaný muž na výzvu nereagoval a pokračoval v útěku. Postupně muž odhazoval různé věci. Například mobilní telefon, tablet, maticový klíč a podobně. Hlídce MP se nakonec podařilo muže zajistit pomocí donucovacích prostředků a při bezpečnostní prohlídce, zda u sebe osoba nemá zbraň, byly nalezeny tři odlamovací nože, použitá injekční stříkačka, několik maticových nastavitelných klíčů, mobilní telefon a sika kleště. Podezřelý nadále kladl aktivní odpor a snažil se hlídce MP vysmeknout. Proto mu byla nasazena pouta.
Strážníci po muži požadovali vysvětlení a prokázání totožnosti. Dvacetiletý muž hlídce MP sdělil, že byl osloven jiným mužem, zda si nechce přivydělat a byl požádán, aby odcizil okenní oplechování a okapové, měděné svody. Na základě zjištěných skutečností si hlídka PČR celou věc převzala k dořešení, včetně zajištěných věcí podezřelé osoby.