Bezdomovci

Bezdomovci

Na základě stížností občanů zkontaktoval pan starosta ÚMO 5-Petr Otásek, Městskou policii v Křimicích, že se v části u tratě v blízkosti ulic Lábkova a Vojanova nachází parta bezdomovců, kteří si zde rozložili stany a udělali zde obrovský nepořádek. Hlídka MP zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě a učinila kroky k nápravě. Jednalo se o deset občanů cizí národnosti. Ve spolupráci s cizineckou policií se strážníci budou snažit problém vyřešit v co nejkratší době.

bezdomovci Bezdomovci 2