Výběrové řízení - strážný – technický pracovník Městské policie Plzeň

 

Výběrové řízení
strážný – technický pracovník Městské policie Plzeň
 
Vedení MP Plzeň vyhlašuje
 
VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ
na obsazení místa STRÁŽNÝ – TECHNICKÝ PRACOVNÍK Městské policie Plzeň
 
 platová třída 6 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)
 pracovní doba po-pá 6-8 h/denně (dle domluvy před nástupem do pracovního poměru)  
 
Rámcová pracovní náplň:
- ostraha majetku města Plzně (radnice)
- poskytování místopisných a jiných informací občanům
- komunikace s hlídkou MP – vyrozumění hlídky o případné události
- organizace parkování vozidel a pořádku na vyhrazeném parkovišti
- hlídková služba
- jednoduché administrativní úkony
 
 
Kvalifikační a odborné požadavky:
- střední vzdělání (bez maturitní zkoušky) 
- komunikační schopnosti, ochota pracovat s lidmi,
- občanství ČR
- zdravotní způsobilost
 
Předpokládaný datum nástupu: ihned, případně dle dohody
 
 
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
- přihláška  (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
- strukturovaný životopis
- personální dotazník
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  
 
Personální dotazník je možno vyzvednout přímo na Personálním odboru Městské policie Plzeň nebo stáhnout z webových stránek www.mpplzen.cz (Nábor)
 
 
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 15. 10. 2019 Personální odbor Městské policie Plzeň, Perlová 3, 301 00 Plzeň. Bližší informace Bc. Jana Černá, MBA tel. 378 036 904,
e-mail: cernaja@plzen.eu, nebo Mgr. Berka tel. 378 036 936, e-mail berkal@plzen.eu.