Výběrové řízení - strážný – technický pracovník Městské policie Plzeň

 

Výběrové řízení
strážný – technický pracovník Městské policie Plzeň
 
Vedení MP Plzeň vyhlašuje
 
VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ
na obsazení místa STRÁŽNÝ – TECHNICKÝ PRACOVNÍK Městské policie Plzeň
 
 platová třída 6 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)
 pracovní doba po-pá 6-8 h/denně (dle domluvy před nástupem do pracovního poměru)  
 
Rámcová pracovní náplň:
- ostraha majetku města Plzně (radnice)
- poskytování místopisných a jiných informací občanům
- komunikace s hlídkou MP – vyrozumění hlídky o případné události
- organizace parkování vozidel a pořádku na vyhrazeném parkovišti
- hlídková služba
- jednoduché administrativní úkony
 
 
Kvalifikační a odborné požadavky:
- střední vzdělání (bez maturitní zkoušky) 
- komunikační schopnosti, ochota pracovat s lidmi,
- občanství ČR
- zdravotní způsobilost
 
Předpokládaný datum nástupu: ihned, případně dle dohody
 
 
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
- přihláška  (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
- strukturovaný životopis
- personální dotazník
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  
 
Personální dotazník je možno vyzvednout přímo na Personálním odboru Městské policie Plzeň nebo stáhnout z webových stránek www.mpplzen.cz (Nábor)
 
 
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá Personální odbor Městské policie Plzeň, Perlová 3, 301 00 Plzeň. Bližší informace Bc. Jana Černá, MBA tel. 378 036 904,
e-mail: cernaja@plzen.eu, nebo Mgr. Berka tel. 378 036 936, e-mail berkal@plzen.eu.