Výběrové řízení- Asistent prevence kriminality

Organizace

Městská policie Plzeň

Název
Výběrové řízení – Asistent prevence kriminality
Odkaz na inzerát na pracovním serveru
https://www.mpplzen.cz/pracovni-mista/


Výběrové řízení na obsazení pozice asistent prevence kriminality v rámci Městské policie Plzeň

Vyhlašovatel
Statutární město Plzeň


Popis pozice


Asistent prevence kriminality v rámci obvodní služebny Dopravní skupina
Platová třída
5 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)


Místo výkonu práce

Plzeň
Rámcová pracovní náplň
• dohled nad dodržováním veřejného pořádku zejména v problémových lokalitách
• monitorování prostor v problémových lokalitách a jejich okolí a zvyšování bezpečí v těchto lokalitách
• součinnost se strážníky MP Plzeň a policisty PČR při řešení bezpečnostní situace ve městě
• spolupráce s orgány veřejné správy a samosprávy, s NNO atd. zejména v souvislosti s řešením vzniklých situací v problémových lokalitách
• spolupráce při různých preventivních opatřeních

Kvalifikační a odborné požadavky
• minimální věk 18 let
• trvalé bydliště v Plzni, nebo místní znalost města Plzně
• dobrý zdravotní stav
• ochota pracovat v terénu a dobré komunikační schopnosti


Nabízíme
• zajímavé zaměstnání
• práce na plný pracovní úvazek tj. 8 hodin denně (ranní, odpolední)
• získání praxe
• vzdělávací programy
• otevřená možnost individuálního přístupu ke způsobu práce

Předpokládaný datum nástupu
možný ihned nebo po domluvě
Pracovní poměr
Do 31. 12. 2021 s tříměsíční zkušební dobou
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení
• dotazník a motivační dopis (dle přiloženého vzoru)
• životopis
• doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Termín doručení přihlášky
Do 22. prosince 2020
Místo kam přihlášku doručit
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 22. 12. 2020 Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, nám. Republiky 16, 306 32 Plzeň (2. patro, č. dveří 308). Přihlášku můžete přinést osobně, poslat poštou nebo e-mailem: gregorova@plzen.eu.

Dotazník a vzor motivačního dopisu jsou zájemcům k dispozici na Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP na výše uvedené adrese nebo jsou také ke stažení na webovém portálu města Plzně na adrese https://www.mpplzen.cz/pracovni-mista/
Kontakty:
Bližší informace na telefonu 378 032 256 nebo na gregorova@plzen.eu
Vyvěšeno od
10.12.2020
Vyvěšeno do (vč.)
22.12.2020