V následujícím týdnu bude pokračovat evidence jízdních kol za pomoci syntetické DNA

I v následujícím týdnu bude probíhat evidence jízdních kol Městskou policií Plzeň za pomoci syntetické DNA.

V průběhu pondělí 17. 8. a úterý 18. 08. si mohou zájemci přijít nechat zaregistrovat svá jízdní kola do celorepublikové do databáze. Registrace bude probíhat v pondělí v ul. U velkého rybníka (parkoviště u hráze) a v úterý v ul. Malostranská ( parkoviště u Škoda sport parku), vždy od 13  - 15.30 hod., kdy budou strážníci nabírat poslední jízdní kolo k evidování. Jedno jízdní kolo trvá označit cca 15 minut.

Lze se domluvit i individuálně na Odboru analýzy a prevence kriminality při Městské policii v Plzni. Případní zájemci se mohou ozvat na tyto e-mailové adresy: barfus@plzen.eu , beranek@plzen.eu . Veškeré další dotazy ohledně evidence jízdních kol, budou občanům sděleny na telefonním čísle 378036931.

Pro vlastní evidenci jízdního kola s sebou přineste:
Jízdní kolo (v čistém stavu), občanský průkaz, doklad o nabytí jízdního kola (lze nahradit čestným prohlášením, které máme již vyhotoveno).