Evidence jízdních kol

    

Evidence jízdních kol

     Městská policie Plzeň se v rámci programu prevence kriminality připojila k systému pro identifikaci a ochranu majetku KRIMISTOP, provozovaným firmou CEMA, a.s.

MP Plzeň nedávno pořídila čtecí zařízení, díky kterému je schopna identifikovat čip umístěný v rámu kola. Díky němuž je možné v databázi systému KRIMISTOP ověřit, zda kolo není odcizené. Nejdříve však majitel musí umístit čip do rámu kola a zaregistrovat ho na www.krimistop.cz . Je také vhodné jízdní kolo opatřit samolepkou, která je součástí balení.

Identifikační sadu pro jízdní kolo je možné zakoupit u místních prodejců jízdních kol, popřípadě ji lze objednat přímo na http://shop.krimistop.cz/.

O systému:

Aplikace KRIMISTOP® přináší nový přístup k ochraně majetku. Dosud používané způsoby zabezpečení majetku mechanickými nebo elektronickými systémy jsou stále velice důležité a nezbytné, ale i přes neustálý technický vývoj nelze vyloučit jejich překonání. V případě zajištění zcizeného nebo ztraceného majetku vyvstává mnohdy neřešitelný problém s jeho identifikací a se zjištěním oprávněného majitele.

A právě v této fázi nastupuje systém KRIMISTOP®. Předměty označené identifikačními prvky a evidované v aplikaci KRIMISTOP® lze rychle, jednoduše a spolehlivě identifikovat a navrátit majiteli. Identifikace je možná jak podle výrobních identifikačních údajů, tak podle přidaných identifikačních prvků.

Nezáleží na tom, je-li předmět zcizen nebo ztracen, vždy se výrazně zvyšuje šance na jeho navrácení. Aplikace identifikačních prvků na chráněné předměty je přitom jednoduchá a rychlá.

Ochranné funkce systému KRIMISTOP® jsou především preventivní a identifikační, systém nezajišťuje přímou fyzickou ostrahu. Cílem je odrazení zlodějů od pokusů krádeží, předměty i prostory, vybavené ochrannými prvky, jsou viditelně značeny výstražnými nálepkami, čímž dávají zlodějům najevo, že se jim mají vyhnout. Značené a chráněné věci nejsou lehce prodejné a mohou být při nelegálním držení velice nebezpečné - stávají se prakticky bezcennými, a to již před jejich zcizením.

Více informací naleznete zde:

 Popis registrace pdf (128 kB)

Prodejní místa pdf (38 kB)

Základní popis pdf (306 kB)