Dopravní výchova pro mateřské školy v obvodu Plzeň 3

Ve dnech 8.6. - 9.6. byla v dopoledních hodinách realizována praktická výuka předškoláků na dopravním hřišti 33. ZŠ v Plzni Skvrňanech. Celou akci realizuje MO 3 ve spolupráci s Městskou policií  Plzeň, Policií ČR, Besipem pro  Plzeňský kraj a společností Radovánek. Děti si mohly na šesti stanovištích vyzkoušet znalosti z dopravní výchovy - poznávání základních dopravních značek, barev, signálů a také si mohly zkusit tzv. opilecké brýle, které navozují stav opilosti a ztráty kontroly pohybu. Nedílnou součástí byla také  jízda na koloběžce na dopravním hřišti za dohledu dopravních policistů. Akci zahájilo vedení MO Plzeň 3 v čele se starostou Radislavem Neubauerem, Mgr. Davidem Procházkou a Ing. Jaroslavou Maříkovou a Mgr. Radoslavem Škardou. Dětem i pedagogům se akce moc líbila, neboť přispívá ke zvýšení bezpečnosti dětí v dopravním provozu a hravou formou děti seznamuje s dopravními předpisy.