Den radosti 2012 - SOŠ Ochrany osob a majetku

     Na konci školního roku 2012 proběhla akce  "Den radosti"na Střední odborné škole ochrany osob a majetku.  Této akce se účastnili i strážníci Městské policie Plzeň, kteří studentům pomáhali s ukázkou předvádění domácího  násilí a následné zadržení agresora. Dále si strážníci pro studenty připravili i zajímavé vědomostní testy. Pokud je měli správně, dostali za ně i drobné ceny, které jim věnovala Městská policie Plzeň. 

Odkaz je přístupný od 18.9.2012

http://www.ssosoom.cz/index.php/actions.html