Asistenti prevence kriminality

Asistent prevence kriminality

     Pracovní náplní asistentek prevence kriminality je mimo jiné získávat informace, přiblížit se romské komunitě a v podstatě fungovat jako mezičlánek mezi romskou komunitou a městskou policií. Problémovou lokalitou je ul. Korandova, Plachého a Husovo náměstí, kde se asistentky především pohybují. Jejich nesmírnou výhodou je znalost romského jazyka a mentality romských občanů. Momentálně asistentky získávají osobní a místní znalost prostředí, registrují negativa, která budou chtít odstranit. Pohybují se po domech, kontrolují sklepy, půdy a další společné prostory. Jejich prvním cílem je zapojit obyvatele domů do úklidu společných prostor a udržování pořádku uvnitř domů i v okolí. Dále se budou snažit naučit občany pravidelně domy zamykat, aby se v nich eliminoval pohyb osob užívajících návykové látky či alkohol. Asistentky budou následně provádět kontroly přijatých opatření.
     Informovat cílovou skupinu obyvatel o smyslu a účelu projektu bude Městská policie Plzeň prostřednictvím médií, informačních letáků, ale i v rámci Dětského dne ve vnitrobloku Plachého ulice dne 02. 09. 2014. Doufáme, že společným úsilím asistentek prevence kriminality, Městské policie Plzeň, OBPK MMP a především samotných obyvatel výše uvedené lokality se podaří zvýšit bezpečnost a kvalitu života v této části Plzně.