Příměstský tábor Pinokijo, Krašovská - ukázky Městské policie Plzeň