Povinně zveřejňované informace

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.       Úplný oficiální název povinného subjektu.
2.       Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
(změna vyhlášky č.15/1992 v příloze viz níže)
3.       Popis organizační struktury povinného subjektu.
4.       Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.
5.       Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Případné platby můžete poukázat:
1120 – 311 / 0100                                                      
6.       Identifikační číslo organizace (IČO).
0075370
7.       Daňové identifikační číslo (DIČ).
CZ00075370
8.       Dokumenty
 Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
9.       Právní předpisy
 
 
a)     Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
 
b)     Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)
 
 
c)     Vybrané právní předpisy České republiky
 
10.   Formulář pro podání žádosti o informace (Příloha 1) 
 
11.   Způsob podání žádosti o informace (Příloha 2)
 
12.   Stížnosti (Příloha 3)
 
13.   Opravné prostředky (Příloha 4)
 
14.   Sazebník úhrad za poskytování informací
 
15.   Statistika žádostí o informace   -  za rok 2015 poskytnuty 2 odpovědi na žádost o informace
16.  Výroční zpráva žádostí o informace  za rok 2015  viz soubory ke stažení
 
 
 
 
 
 

 

 21.5.

Výběrové řízení – masmediální poradce Městské policie Plzeň

Výběrové řízení – masmediální poradce Městské policie… pokračovat...

 

21.5.

Linka seniorů si vyžádala výjezd záchranářů

Pětaosmdesátiletá seniorka telefonující v odpoledních… pokračovat...

 

21.5.

Opilec se vůbec neostýchal, stáhl kalhoty

Nepříjemný zážitek si odnesli v pondělí dopoledne… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: