Úsekové měření rychlosti 1. 1. 2021 – 31. 1. 2021

 

Městská policie Plzeň bude za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souladu § 79a Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, měřit rychlost vozidel ve dnech 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 na vybraných a schválených úsecích komunikací – ulic. Úsekové měření rychlosti bude prováděno systémem SYDO Traffic Velocity – detekční a záznamový zařízení:

 

1)      Plaská, směr z centra: v obci Plzeň, ulici Plaská ve směru jízdy z centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Studentská a Pode Dvory.

 

2)      Plaská, směr do centra: v obci Plzeň, ulici Plaská ve směru jízdy do centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Tachovská a Nýřanská.

 

3)      U Seřadiště, směr do centra: v obci Plzeň, ulici U Seřadiště ve směru jízdy do centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi K Dráze a Koterovská.

 

4)      U Seřadiště, směr z centra: v obci Plzeň, ulici U Seřadiště ve směru jízdy z centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Koterovská a K Dráze.

5)      Folmavská, směr do centra: v obci Plzeň, ulici Folmavská ve směru jízdy do centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi U Panasoniku a U Letiště x Borská.

 

6)      Folmavská, směr z centra: v obci Plzeň, ulici Folmavská, ve směru jízdy z centra, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Borská x U Letiště a U Panasoniku.