Měření rychlosti vozidel ve dnech 20.10. - 26.10. 2014

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    
 
 
20.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/231
28. Října
v celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
MK III. tř.-C7011
Staniční
V celém úseku
III/18016
Hrádecká
V úseku od křižovatky s od Hřbitovní ul.
po konec obce


21.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
K Sinoru
v celém úseku
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
 
22.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK III.tř-C3511
Jasmínová
V celém úseku
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
 
23.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
MK-C5002
Za Rybárnou
v celém úseku
 
24.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18050
V Radčicích
v celém úseku
III/18051
Chotíkovská
V celém úseku obce


II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce

 
25.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
III/18032
Zborovská
V celém úseku

 
26.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
II/233
Masarykova
V úseku od Zábělské ulice k ulici Mohylova
III/18019
Sušická
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku