Měření rychlosti ručním měřícím přístrojem - 14. 01. – 20. 01. 2019 v době 07:00 – 17:00 hod.

  Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem LTI 20/20 TruCAM.    

 

14. 01. 2019                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Sušická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

Na Chmelnicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice


Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

 

15. 01. 2019                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Ke Kostelu

V celém úseku pozemní komunikace -ulice (včetně obytné zóny)

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

Na Chmelnicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Heyrovského

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

16. 01. 2019                                          07:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Sušická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Malostranská

V úseku od Náměstí M. Horákové

k ul. Mostní

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce


 

Na Chmelnicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 8

K Sinoru

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

17. 01. 2019                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

Na Chmelnicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

K Sinoru

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Hrádecká

V úseku od křižovatky s od Hřbitovní ul.

po konec obce

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

 

18. 01. 2019                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice


 

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Ke Kostelu

V celém úseku pozemní komunikace -ulice (včetně obytné zóny)

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 8

 

19. 01. 2019                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

U Velkého Rybníka

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

20. 01. 2019                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice


 

Na Chmelnicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

U Velkého Rybníka

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku