Měření rychlosti vozidel vozidlovým měřícím zařízením v měsíci březnu 2015

 

Měření rychlosti bude prováděno rychlostním měřidlem AD9 C umístěném ve služebním vozidlem
 
   od 17.02.2015 do 28.02.2015
 
Městský obvod Plzeň 1

Pozemní komunikace, ulice - název
Úsek měření rychlosti
směr
do centra
směr z centra
Gerská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Karlovarská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Kotíkovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Lochotínská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Na Chmelnicích
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Na Roudné
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Plaská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Pod Vinicemi
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Studentská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
U Velkého Rybníka
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Znojemská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
28. Října
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
Městský obvod Plzeň 2

Pozemní komunikace, ulice - název
Úsek měření rychlosti
směr
do centra
směr z centra
Barvínková
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Jasmínova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
K Dráze
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po konec obce
Koterovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Lobezská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Letkovská
V úseku od Božkovskénáměstí
po konec obce
Malostranská
V úseku od Náměstí M. Horákové
k ul. Mostní
Na Hradčanech
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
Skladová
V úseku od Slovanské aleje k ulici Jasmínová
Slovanská alej
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Slovanská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Sušická
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
U Seřadiště
V úseku od křižovatky Na Bořích k ulici K Dráze

Městský obvod Plzeň 3

Pozemní komunikace, ulice - název
Úsek měření rychlosti
směr
do centra
směr z centra
Borská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Dlážděná
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Dobřanská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Dopravní
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Doudlevecká
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Do Štěnovic
Od začátku obce (od Útušic)
ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům
Domažlická
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Folmavská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Edvarda Beneše
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Heyrovského
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Husova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Klatovská tř.
V úseku od sadů Pětatřicátníků k ulici Sukova, 17. listopadu
Klatovská tř.
V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
Křimická
V úseku od Vejprnické ulice po konec obce
Lábkova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Litická
V úseku od začátku obce ke křižovatce s ul. Do Štěnovic
Mánesova
V úseku od Náměstí Českých bratří
po ul. Hruškova
Prostřední
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Prosincová
V úseku od křižovatky s ul. Lednová
po ul. Za Rybárnou
Říjnová
V úseku od křižovatky ul. Zářijová
po ul. Srpnová
Schwarzova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Skvrňanská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Sukova
V úseku od  Náměstí Míru
po kruhový objezd
Tylova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Tyršova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
U Borského Parku
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
U Prazdroje
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
 
 
Vejprnická
V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město
Za Rybárnou
V úseku od křižovatky s ul. Zborovská
po konec obce
Zářijová
V úseku od křižovatky s ul. Za Rybárnou
po ul. Srpnová
 
Zborovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
Městský obvod Plzeň 4

Pozemní komunikace, ulice - název
Úsek měření rychlosti
směr
do centra
směr z centra
Červenohrádecká
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Dlouhá
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Hrádecká
V úseku od křižovatky s od Hřbitovní ul.
po konec obce
Hřbitovní .
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Chrástecká
V úseku od Mohylovy ulice k Jateční ulici
Jateční
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
K Fořtovně
V úseku od začátku obce Červený Hrádek k  Červenohrádecké ul.
Masarykova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Mohylova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Revoluční
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Rokycanská tř.
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Staniční
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Staroveská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Těšínská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Vesnická ul.
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zábělská ul.
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
Městský obvod Plzeň 5 – Křimice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
Chebská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Plzeňská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Průkopníků
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Prvomájová
V úseku od křižovatky s ul. Chebská
po konec obce(směrem na Vejprnice)
Zámecká
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
Městský obvod Plzeň 6 – Litice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
K Valše
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Klatovská
Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
Řepná
V úseku od Klatovské tř.
po konec obce (výjezd na Radobyčice)

 
Městský obvod Plzeň 7- Radčice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
Družstevníků
V úseku od ulice v Radčicích k ulici Jilmová
V Radčicích
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
 
Městský obvod Plzeň 8 –Černice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
K Cihelnám
V úseku od Štefánikovy ul.
po kruhový objezd
Štefánikova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
Městský obvod Plzeň 9 – Malesice

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
Malesická Náves
V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce
Ke Kostelu
V celém úseku pozemní komunikace -ulice (včetně obytné zóny)
K Rybníku
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
 
 
Chotíkovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce
Mlýnská
V úseku pozemní komunikace -ulice od začátku obce k Malesické Návsi

 
Městský obvod Plzeň 10 – Lhota

ulice
úsek
směr do centra
směr z centra
Novoveská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce
K Sinoru 
V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Pozn.: ● – označení měřeného úseku