Měření rychlosti vozidel ve dnech 13. - 19.10. 2014

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.   
 
 
13.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
III/18043
Dobřanská
V celém úseku

14.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
II/231
28. Října
v celém úseku

 
15.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18050
V Radčicích
v celém úseku
III/18051
Chotíkovská
V celém úseku obce
II/605
Chebská
v celém úseku
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce

 
16.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
III/18043
K Sinoru 
V celém úseku v rámci katastru obce

 
17.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18015
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po  konec obce
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce

 

MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
III/18019
Sušická
V celém úseku

 
18.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce
MK III.tř.-C9406
Husova
V celém úseku
MK-B3403
Koterovská
V celém úseku

 
19.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/231
28. Října
v celém úseku
MK-B2101
U Velkého Rybníka
V celém úseku
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
III/18032
Zborovská
V celém úseku