Měření rychlosti vozidel ve dnech 1.12. - 7.12.2014 ručním zařízením

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.   

 
 
01.12.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
MK III.tř.-C4408
Schwarzova
V celém úseku
MK III.tř.-C4403
Žižkova
V celém úseku
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)

02.12.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18015
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po  konec obce
III/18019
Sušická
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
III/18019a
K Fořtovně
od začátku obce Červený Hrádek
k  Červenohrádecké ul.

 
03.12.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
MK III.tř.-C4408
Schwarzova
V celém úseku
MK III.tř.-C4405
Družstevní
V celém úseku
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)

 
04.12.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
MK-C7801
Kotíkovská
v celém úseku
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku

 
05.12.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18051
Chotíkovská
V celém úseku obce

 

II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce

 
06.12.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18032
Zborovská
V celém úseku
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
MK–C5002
Za Rybárnou
V úseku od křižovatky s ul. Zborovská
po konec obce

 
07.12.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
MK-B4001
Doudlevecká
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku