Měření rychlosti vozidel v době od 8.5.2015 do 15.5. 2015 ručním měřícím přístrojem

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 
 
08.05.2015   08:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Lobezská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Letkovská
V úseku od Božkovskénáměstí
po konec obce
Dobřanská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zborovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
09.05.2015   08:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
28. Října
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zábělská ul.
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Na Chmelnicích
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Na Roudné
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
10.05.2015   08:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
Křimická
V úseku od Vejprnické ulice po konec obce
Zábělská ul.
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Masarykova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
11.05.2015   08:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
V Radčicích
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Chotíkovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce
Prvomájová
V úseku od křižovatky s ul. Chebská
po konec obce(směrem na Vejprnice)
Křimická
V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

 
12.05.2015   08:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Klatovská tř.
V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

 

Dlážděná
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
K Sinoru 
V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

 
13.05.2015   08:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Revoluční
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zábělská ul.
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Staniční
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Dlouhá
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
14.05.2015   08:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Dobřanská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zborovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
K Valše
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Vejprnická
V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

 
15.05.2015   08:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Na Roudné
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zábělská ul.
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po konec obce
Jateční
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
 
 
 
 
16.05.2015   08:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Dobřanská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zborovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Křimická
V úseku od Vejprnické ulice po konec obce
Vejprnická
V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

 
17.05.2015   08:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Štefánikova
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zborovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
V Radčicích
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
K Valše
V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 
Pozn.: ● – označení měřeného úseku