Měření rychlosti vozidel ručním zařízením

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.   
 
23.05.2015   08:00 – 17:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Klatovská tř.
V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
Dlážděná
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Vejprnická
V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město
24.05.2015   08:00 – 17:00 hod.  
pozemní komunikace: číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
Lobezská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zábělská ul.
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Dobřanská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
Zborovská
V celém úseku pozemní komunikace -ulice
 
Pozn.: ● – označení měřeného úseku