Měření rychlosti vozidel ručním měřícím zařízením ve dnech 27.6. a 28.6. 2015

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    

 

 

27.06.2015   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Na Chmelnicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

U Velkého Rybníka

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Jateční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Masarykova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice


Těšínská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

 

 

28.06.2015   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku