Měření rychlosti vozidel pomocí ručního zařízení Pro laser v době od 27.10. do 2.11.2014

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    
 
 
27.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
MK III.tř.-C4408
Schwarzova
V celém úseku
MK III.tř.-C4403
Žižkova
V celém úseku
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)


28.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18015
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po konec obce
III/18019
Sušická
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
III/18019a
K Fořtovně
od začátku obce Červený Hrádek
k  Červenohrádecké ul.
 
29.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
MK III.tř.-C4408
Schwarzova
V celém úseku
MK III.tř.-C4405
Družstevní
V celém úseku
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
 
30.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
MK-C7801
Kotíkovská
v celém úseku
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
MK III.tř-C3511
Jasmínová
V celém úseku
 
31.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18051
Chotíkovská
V celém úseku obce


II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce

 
01.11.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/231
28. Října
v celém úseku
II/231
Jateční
V úseku od Chrástecké ulice k ulici Na Roudné
II/233
Jateční
V úseku od Rokycanské třídy k ulici Chrástecká
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku

 
02.11.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
MK-B4001
Doudlevecká
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku