Měření rychlosti ručním radarem ve dnech 26.5. - 1.6.2014

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    
 
 
26.05.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK-C8415
K Cihelnám
V úseku od Štefánikovy ul.
po kruhový objezd


27.05.2014   09:00 – 16:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
MK-C8415
K Cihelnám
V úseku od Štefánikovy ul.
po kruhový objezd
MK–C5002
Za Rybárnou
V úseku od křižovatky s ul. Zborovská
po konec obce
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
 
28.05.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18019
Sušická
V celém úseku
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
 
29.05.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
MK-C5002
Za Rybárnou
v celém úseku
 
30.05.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku


III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK-C8415
K Cihelnám
V úseku od Štefánikovy ul.
po kruhový objezd

 
31.05.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce
II/605 a II/203
Vejprnická
V celém úseku
po konec katastru Plzeň-město
MK-B0803
Na Roudné
v celém úseku
MK-B1901
Na Chmelnicích
v celém úseku

 
01.06.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
I/27
Plaská
V úseku od konečné tram.č 1
po ul. Studentskou
I/20
Nepomucká
V úseku od Náměstí M.Horákové
po výjezd k  NC Olympia
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku