Měření rychlosti ručním měřícím přístrojem ve dnech 29.9. - 5.10.2014

 

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.    
 
 
29.09.2014   09:00 – 14:00 hod.  
pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
MK-C7701
K Valše
V úseku od Klatovské
po konec obce (výjezd ve směru na Valchu)
III/18043
Dobřanská
V celém úseku


30.09.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo – název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18015
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po konec obce
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
III/18019
Sušická
V celém úseku

 
01.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18050
V Radčicích
v celém úseku
III/18051
Chotíkovská
V celém úseku obce
II/605
Chebská
v celém úseku
II/605
Křimická
Od Vejprnické ulice po konec obce

 
02.10.2014   09:00 – 14:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK II.tř.-B5201
Klatovská
V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202
III/18051
Zborovská
V celém úseku obce
III/18043
Dobřanská
V celém úseku
III/18043
K Sinoru 
V celém úseku v rámci katastru obce

 
03.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
III/18015
K Hrádku
V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 
po konec obce
III/18019
Letkovská
Božkovské náměstí
po konec obce
MK II.tř-B2901
Lobezská
V celém úseku
III/18019
Sušická
V celém úseku

 
04.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
MK-B4701
Edvarda Beneše
V celém úseku
MK-C8904
Dlážděná
V celém úseku
MK-C8401
Štefánikova
V celém úseku
MK–C5002
Za Rybárnou
V úseku od křižovatky s ul. Zborovská
po konec obce

 
05.10.2014   09:00 – 16:00 hod.  

pozemní komunikace:číslo - název
Úsek pozemní komunikace
směr
do centra
směr z centra
II/231
28. Října
v celém úseku
MK-B2101
U Velkého Rybníka
V celém úseku
MK-B4701
Edvarda Beneše
V celém úseku
II/233
Zábělská ul.
V celém úseku

Pozn.: ● – označení měřeného úseku