Měření rychlosti ručním měřícím přístrojem - 21. 01. – 27. 01. 2019 v době 07:00 – 17:00 hod.

  Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem LTI 20/20 TruCAM.    

 

21. 01. 2019                                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Nepomucká

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

 

 

22. 01. 2019                                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

23. 01. 2019                                                          07:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

K Sinoru

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 8

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Ke Kostelu

V celém úseku pozemní komunikace -ulice (včetně obytné zóny)

 

24. 01. 2019                                                          07:00 – 17:00 hod.

Pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Červenohrádecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Valše

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

 

25. 01. 2019                                                         06:30 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Sinoru

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská

Od začátku MO Litice ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Prvomájová

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Malostranská

V úseku od Náměstí M. Horákové

k ul. Mostní

 

26. 01. 2019                                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Nepomucká

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

 

27. 01. 2019                                                          07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace: ulice – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Na Roudné

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Radčická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlouhá

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku