Měření rychlosti ručním měřícím přístrojem 20.6. - 21.6.2015

Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem ProLaser III.   

 

 

20.06.2015   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Klatovská tř.

V úseku od Sukovy ulice k hrázi přehradní nádrže České údolí

Klatovská

V úseku od hráze přehradní nádrže České údolí ke křižovatce s MK II.tř.-B5202

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Na Chmelnicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Domažlická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

21.06.2015   08:00 – 17:00 hod.  

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Lobezská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dobřanská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V úseku od Náměstí M.Horákové

po výjezd k  NC Olympia

Hrádecká

V úseku od křižovatky s od Hřbitovní ul.

po konec obce

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku