Změna telefonního čísla

Obvodní služebna na Borech má nové telefonní číslo

Městská policie Plzeň-obvodní služebna Bory se sídlem v Heyrovského ul.40 , oznamuje změnu tel. čísla. Stávající tel. číslo 377 377 604 se mění .Občané se mohou se svými oznámeními a podněty obracet na tel: 378 036 940 . Stará čísla budou ještě po dobu asi cca 3 měsíců pro příjem oznámení od veřejnosti ještě v provozu.