Zákaz řízení a opilost

Opilá řídila bez řidičského oprávnění

Dne 31.01. 2010 ve 13:58 hod. projížděla hlídka MP Plzeň po Domažlické ulici ve směru do centra ke křižovatce ulic Domažlická x Vejprnická x Tylova x Skvrňanská a chtěla pokračovat dále do ulice Skrvňanská. Světelné signalizační zařízení na křižovatce bylo vypnuté a hlídka přijížděla po hlavní silnici. Při průjezdu křižovatkou si řidič služebního vozidla MP Plzeň povšiml, že z vedlejší silnice vjelo do křižovatky osobní vozidlo , tov. zn. Dacia, modré barvy, které nedalo přednost v jízdě služebnímu vozidlu MP Plzeň. Strážník (řidič) byl nucen strhnout řízení doprava do Tylovy ulice, aby zabránil střetu vozidel. Hlídka MP Plzeň, zastavila vozidlo ve 13:59 hod. v Tylově ulici. Řidička vozidla ( 31 let) byla vyzvána k prokázání totožnosti, což učinila předložením OP. Strážník dále vyzval řidičku k předložení ŘP a Osvědčení o registraci. Paní uvedla, že tyto doklady u sebe nemá. Strážník ji dále vyzval k orientační dechové zkoušce na alkohol, se kterou souhlasila. Dechová zkouška byla provedena ve 14:01 hod. s pozitivním výsledkem a to 1,04 promile. Druhá dechová zkouška byla provedena ve 14:09 hod. s pozitivním výsledkem 1,07 promile. Z tohoto důvodu byla na místo přes OOMP(operační oddělení MP) ve 14: 02 hod. přivolána hlídka PČR a paní byla informována o povinnosti setrvat na místě do příjezdu hlídky PČR. Žena na místě do příjezdu hlídky PČR dobrovolně setrvala. Hlídka PČR se na místo dostavila ve 14:35 hod. a celou záležitost si převzala k dalšímu šetření. Při čekání na hlídku PČR, bylo hlídce MP prostřednictvím OOMP sděleno, že žena má vysloven zákaz řízení motorových vozidel do listopadu 2010.