Zahájení Plzeňské senior akademie, tentokrát s Městským obvodem Plzeň 1

V plzeňském L-klubu jsme se včera podíleli na slavnostním zahájení již osmého ročníku Plzeňské senior akademie, do něhož se tentokrát přihlásilo 42 seniorů z Městského obvodu Plzeň 1. Kurz pořádá Městská policie Plzeň, která účastníky v deseti přednáškových blocích seznámí s tématy týkajícími se prevence kriminality. Účastníky přišli přivítat zástupci jak z Městského obvodu Plzeň 1, tak i z řad Městské policie Plzeň. Senioři se zblízka podívají na jednotlivé složky městské policie, dozví se, jak si nenechat ublížit, jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru nebo jak zvládat mimořádné situace. Proniknou též do základů první pomoci a zjistí, jaké nebezpečí skrývají prodejní akce. „Do tohoto projektu se zapojujeme každoročně. Senioři díky němu získají praktické znalosti z oblasti práva a bezpečnosti. Cílem je zejména to, aby se nestali obětmi trestného činu,“ vysvětlil místostarosta Jedničky Jiří Uhlík, v jehož gesci je právě bezpečnost. Součástí projektu jsou čtyři exkurze, a to na operační středisko strážníků a krajských hasičů, do útulku pro zvířata na Borských polích nebo do požární stanice hasičů na Košutce.