Z důvodu konání Bolevák Music Festivalu 2022 posílí strážníci dohled u Velkého Boleveckého rybníka


V pátek 5. srpna začíná na pláži Ostende na břehu Boleveckého rybníka další ročník festivalu taneční hudby Bolevák Music Festival 2022. Na klidný průběh akce dohlédne jako každoročně posílený počet hlídek městské policie. Vyjma zajištění veřejného pořádku se strážníci zaměří též na dodržování pravidel silničního provozu. Městská policie v této souvislosti žádá návštěvníky akce, kteří se vydají do místa autem, aby dodržovali dopravní značení, k parkování vozu využili velkého parkoviště u Boleveckého rybníka nedaleko místního kempu a neponechávali svá vozidla odstavená na lesních cestách, v zatáčkách a udržovali průjezd pro vozidla složek IZS.
Městská policie zároveň nabádá návštěvníky akce, aby byli více obezřetní a dávali si pozor na osobní věci a tím předešli jejich případným ztrátám nebo krádeži.