Výzva k Plzeňanům

Apelujeme na Plzeňany, aby respektovali všechna krizová opatření vlády ČR, zbytečně se nezdržovali na veřejných prostranstvích, neshlukovali se, dodržovali bezpečný odstup. Úřady navštěvujete jen když je to bezpodmínečně nutné a předem se ujistěte o aktuálním nastavení úředních hodin v době trvání nouzového stavu. Zodpovědnost a ohleduplnost musí být v této situaci na prvním místě, jde o ochranu zdraví nás všech. Chraňte své blízké. Prosíme, dodržujte stanovená pravidla, neporušujte je, abychom nemuseli k takovýmto případům vyjíždět.