VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa STRÁŽNÝ – TECHNICKÝ PRACOVNÍK Městské policie Plzeň

Výběrové řízení

strážný – technický pracovník Městské policie Plzeň

 

Velitel MP Plzeň vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

na obsazení místa STRÁŽNÝ – TECHNICKÝ PRACOVNÍK Městské policie Plzeň

 

-       platová třída 6 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)

-       pracovní doba po-pá 6-8 h/denně (dle domluvy před nástupem do pracovního poměru)  

 

Rámcová pracovní náplň:

- ostraha majetku města Plzně (radnice)

- poskytování místopisných a jiných informací občanům

- komunikace s hlídkou MP – vyrozumění hlídky o případné události

- organizace parkování vozidel a pořádku na vyhrazeném parkovišti

- hlídková služba

- jednoduché administrativní úkony

 

 

Kvalifikační a odborné požadavky:

- střední vzdělání (bez maturitní zkoušky) 

- komunikační schopnosti, ochota pracovat s lidmi,

- občanství ČR

- zdravotní způsobilost

 

Předpokládaný datum nástupu: květen 2019, případně dle dohody

 

 

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

- přihláška  (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)

- strukturovaný životopis

- personální dotazník

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  

 

Personální dotazník je možno vyzvednout přímo na Personálním odboru Městské policie Plzeň nebo stáhnout z webových stránek www.mpplzen.cz (Nábor)

 

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 26. 4. 2019 Personální odbor Městské policie Plzeň, Perlová 3, 301 00 Plzeň. Bližší informace Mgr. Berka tel. 378 036 936, e-mail berkal@plzen.eu  nebo Bc. Jana Černá, MBA tel. 378 036 904, e-mail: cernaja@plzen.eu.