Strážníci se účastnili semináře na 4 . ZŠ

4. ZŠ - Seminář pro učitele a metodiky

Dne 29.1.2010 se konal na 4. ZŠ seminář pro učitele a metodiky prevence kriminality. Tohoto semináře se účastnila PČR, Městská policie Plzeň, 4. ZŠ(učitelé) , Probační a mediační služba, Středisko výchovné péče (SVP), Sociální odbor, Pedagogicko psychologická poradna - KPZ. Na tomto semináři se předávaly informace a zkušenosti zástupců těchto složek. Městská policie i PČR informovala učitele o kontaktech, kde je možné se informovat v případě různých problémů. Dále zde MP presentovala přednášky, které má připravené pro školy a zodpovídala dotazy učitelů i ostatních. Strážníci Informovali učitele o činnosti MP ve vztahu ke školám. Semináře se zúčastnili strážníci, kteří se zabývají prevencí kriminality. Se školami městští strážníci spolupracují například při dohledu u přechodů pro chodce před ZŠ či kontrolují okolí školy, aby zde žáci nekouřili popřípadě aby nedocházelo k napadání mladších žáků staršími, a podobně. SVP - Informovalo o jejich práci a odélce pobytu dětí ve středisku. Sociálnímu odboru byly poskytnuty informace týkající se problémových dětí. Jak se řeší případy, když rodina odmítá spolupracovat. Zástupci Probační a mediační služby sdělili, že jejich práce spočívá hlavně v tom, že pracují s pachateli trestných činů. Dále spolupracují s klienty, kteří jsou propuštění z výkonu trestů nebo s oběťmi TČ. Jedná se převážně o osoby mladší 18 let. Pedagogicko psychologická poradna - KPZ - oblastní metodik prevence kriminality presentoval jejich činnosti. Věnují se především základním a středním školám a odhalují případné problémy ve třídách. Jejich snahou je pracovat se třídou soustavně a nejedná se jen o jednorázovou aktivitu.