Strážníci prošli školením záchrany tonoucího

Jak zachránit tonoucího, to bylo námětem praktického kurzu, který v tomto týdnu absolvovali strážníci městské policie pod vedením zkušených instruktorů z Vodní záchranné služby ČČK Plzeň. Školení vodní záchrany se tradičně konalo v bazénu SK Radbuza Plzeň a patronaci nad ním převzal starosta MO Plzeň 3 David Procházka.
„V Plzni máme čtyři řeky, Borskou přehradu i soustavu rybníků, je tedy velmi pravděpodobné, že strážníci nabyté znalosti v praxi zužitkují. Přál bych jim samozřejmě, aby je museli využívat co nejméně, pokud možno vůbec,“ říká starosta třetího městského obvodu David Procházka.
Teoretická část byla zaměřena na základy zdravovědy, zatímco praktická část zahrnovala intenzivní praktický výcvik. Strážníci se seznámili s poskytováním pomoci tonoucím a naučili se reagovat v podobných situacích. „Zaprvé to byl bezpečný záchranářský skok do neznámé vody, potom záchranářský kraul, stabilizace na hladině, tažení tonoucího různými technikami, použití házecích pomůcek a následné vytažení na břeh“, přiblížil obsah školení Luboš Ibrmajer z SK Radbuza Plzeň.
Prostřednictvím reálných simulací ve vodě si měli strážníci možnost procvičit záchranné postupy a získat tak důležité dovednosti pro záchranu života v ohrožujících situacích včetně resuscitace. Zástupce velitele městské policie Tomáš Petřík zdůraznil význam těchto dovedností: „Je nesmírně důležité, abychom byli připraveni na jakoukoliv krizovou situaci. Znalost správných postupů při záchraně tonoucího může rozhodnout o životě a smrti“.