Resuscitace

 Strážníci na Slovanech se o víkendu podíleli na záchraně lidského života. Dne 12. 09. 2020 ve 22:56 hod. byli vysláni na Mikulášské náměstí před bránu hřbitova v Plzni, kde mělo docházet k potyčce větší skupiny osob. Přímo před vchodem do Ukrajinsko – kavkazského bistra na adrese Slovanská 4 ležel v kolejišti muž. Osoba se nehýbala a strážníci zjistili, že muž nemá hmatný puls a nedýchá. Okolo postávala skupina dalších cca 10 osob. Jeden ze strážníků ihned nařídil jednomu z přítomných, aby zavolal linku 155 a zahájil spolu s touto osobou resuscitaci zraněného muže za telefonické asistence dispečerky ZZSPK.Druhý strážník ihned rozdělil skupinu osob na menší skupiny, aby zamezil dalšímu možnému vzájemnému napadání a vyzval je, aby setrvaly na místě do příjezdu hlídky PČR, kterou na místo zavolal z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Mezitím na místo přijely další hlídky městské policie z jiných služeben MP Plzeň. Strážník z obvodní služebny Plzeň – Bory pomáhal ve střídání při nepřímé masáži srdce strážníkovi, který zahájil resuscitaci. Ostatní hlídky MP zajišťovaly, aby nedocházelo k dalšímu protiprávnímu jednání a případnému odchodu některého z účastníků či svědků výšeuvedené události. Po příjezdu ZZS PK strážníci předali záchranářům zraněného muže s již obnovenými životními funkcemi. Rovněž jim byly předány všechny informace a poznatky o předchozím stavu zraněného. Následně byla celá věc předána OO PČR Slovany k dořešení.