Zahájení Plzeňské senior akademie na MO Plzeň 4

Po úspěšném červnovém zakončení „Plzeňské senior akademie“(PSA) na MO Plzeň 2 a MO Plzeň 3 byla v úterý 3. 9. 2019 slavnostně zahájena „PLZEŇSKÁ SENIOR AKADEMIE“ pro občany z Městského obvodu Plzeň 4. Občany přišel přivítat pověřený velitel Městské policie Plzeň Mgr. Marek Šilhan a vedoucí OAPK Bc. Pavel Beránek MBA. Hned po uvítání následovala přednáška na téma: Seznámení s Městskou policií Plzeň, které se zhostil Mgr. Marek Šilhan. Občany seznámil nejen se současnými problémy, se kterými se strážníci potýkají, ale také s celou historií městské policie. Upozornil mimo jiné na problematiku bezdomovectví. Této problematice se v současnosti plně věnuje především Stanice územně strážní služby, která monitoruje nocležiště, zprostředkovává kontakt s veřejnými institucemi a se sociálními službami. Upozornil rovněž na změnu v legislativě, která zrušila některé tresty za přestupková jednání. V Plzni se například osvědčil trest zákazu pobytu, ale nový zákon o odpovědnosti za přestupky jej nepřevzal.

Kromě této besedy mají senioři možnost absolvovat ještě dalších devět přednášek a 4 exkurze. Senioři se například seznámí s problematikou odpadů na území statutárního města Plzně, navštíví Útulek pro zvířata v nouzi nebo se podívají na operační oddělení MP Plzeň či HZS PK. Další zahájení PSA bude tentokrát probíhat na MO Plzeň 1 dne 19. 09. 2019 v prostorách L- klubu na Lochotíně. Na závěr první přednášky se přišel rozloučit také starosta MO Plzeň 4 Mgr. Tomáš Soukup a společně s metodiky prevence kriminality Bc. Karlem Zahutem a Bc. Andreou Vlčkovou celou akci zakončili.