Posílené hlídky strážníků budou dohlížet na Historický víkend v Plzni

Historický víkend bude zahájen v historickém centru města už dnes, hlídky městské policie dohlédnou v místě konání kulturních a společenských akcí na zajištění veřejného pořádku a bezpečnost návštěvníků. Řidiči v centru by měli v souvislosti s touto akcí počítat také s určitými dopravními omezeními.

Cílem je rovněž zároveň působit preventivně proti krádežím a vykrádání vozidel.

Důležité je dodržovat základní preventivní rady. Účinnými opatřeními proti krádeži věcí ze zaparkovaných motorových vozidel jsou např. tato:

- nevystavovat na viditelných místech – sedadlech a odkládacích plochách vozu – drahé věci (fotoaparáty, audio a video techniku, mobilní telefony), neodkládat zde také kufříky, aktovky ani kabelky, zlákat zloděje dokáže i drahé oblečení
-neponechávat ve vozidle rezervní klíče nebo doklady
-před odchodem od vozidla zkontrolovat uzavření všech oken (včetně střešního), motorového a zavazadlového prostoru a uzamčení dveří vozidla
-neponechávat klíčky v zapalování ani v případech, kdy se vzdálíte od vozidla jen na okamžik a na dohled

Strážníci společně s policisty budou v průběhu konání jednotlivých průvodů usměrňovat provoz vozidel.
Městská policie žádá občany, aby dodržovali stanovené přechodné dopravní značení v dotčených lokalitách v centru města.