Podezření z vloupání do vozidel

Podezření z vloupání do vozidla

 

     Dne 21. 05. 2020 ve večerních hodinách byla hlídka vyslána na parkoviště před obchod Auto Esa v ulici U Letiště, kde měli dva muži údajně rozbít okénko u zaparkovaného vozidla a usednout do něj. Na místě strážníci zjistili, že v popisovaném vozidle sedí dvě osoby a také, že má auto rozbité okénko, které bylo ovšem zabezpečeno fólií a kolem vozidla se nenacházely žádné střepy po vloupání. Strážníci vyzvali oba muže k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Řidič vozidla hlídce sdělil, že mu výše uvedené vozidlo půjčil kamarád a majitelem vozidla je někdo jiný. Po provedené lustraci bylo zjištěno, že uvedené vozidlo nahlášenému, údajnému majiteli nepatří. Z tohoto důvodu strážníci zabezpečili místo proti vstupu nepovolaných osob a přivolali na místo PČR. Celá věc byla poté předána PČR k dalšímu šetření.