Opilá žena

Opilá žena

Dne 14.07.2009 ve 20.40 hod. byla hlídka MP – Bory přivolána do ul. Domažlická v Plzni, kde se měla nacházet opilá žena. Jednalo se o ženu, která nebyla schopna chůze, byl z ní silně cítit alkohol, nebyla schopna komunikace a nekontrolovala své chování. Tato osoba byla bez zranění. Jelikož paní byla ve stavu, ve kterém ohrožovala své zdraví, byla převezena hlídkou městské policie na protialkoholní záchytnou stanici do ulice Francouzská č. p. 4.,Plzeň.