Nechtělo se mu na záchytku

 

Správní orgán se bude zabývat přestupkovým jednáním 42letého muže z Plzně spočívajícím v neuposlechnutí výzvy úřední osoby a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Tohoto jednání se dopustil v neděli ve večerních hodinách, když strážníci asistovali zdravotníkům při jeho převozu z nemocničního zařízení do protialkoholní záchytné stanice. Po vystoupení ze sanitky nechtěl spolupracovat, vzpouzel se a vytrhl se na zdravotníky. Dohlížející strážníky zasypal snůškou vulgarit, a protože i na ně fyzicky útočil, neobešel se jeho transport na záchytku bez použití donucovacích prostředků.