Napadení úřední osoby

 Napadení úřední osoby

         

 Včera 21. 05. 2020 v dopoledních hodinách byla hlídka MP Plzeň – Lochotín vyslána na oznámení do ulice Elišky Krásnohorské, kde se měl nacházet polonahý muž, který vykřikoval hanlivá slova a verbálně napadal kolemjdoucí.

            Strážníci na místě uviděli sedícího polonahého muže. Po výzvě k prokázání totožnosti muž reagoval slovy: “Já jsem Smrt, já nepotřebuju žádný doklady“. Vzhledem k tomu, že se rozhovor nadále odehrával ve stejném duchu, usoudila hlídka, že by muž mohl potřebovat odbornou pomoc. Strážník kontaktoval tísňovou linku 155. Když muž uslyšel, že hlídka volá na tísňovou linku 155, zvedl se, protestoval a šel směrem ke  strážníkům. Jeho vulgarita se stupňovala, až vyvrcholila ve fyzické napadení jednoho ze strážníků – ženy, do které s velkou intenzitou strčil.

            Muž ve svém agresivním jednání pokračoval a pokusil se napadnout i druhého strážníka, kterému se pomocí donucovacích prostředků (hmaty, chvaty) podařilo dostat muže na zem, kde mu byla strážníky nasazena pouta. Přivolaná ZZS PK si poté převzala od hlídky MP spoutaného, nezraněného muže k prvotnímu vyšetření. Záchranář rozhodl o převozu k dalšímu vyšetření do FN Plzeň Lochotín na psychiatrické oddělení. Hlídka MP byla požádána o asistenci při převozu ZZS PK, která pokračovala i během vyšetření ve FN Plzeň Lochotín.

          Po vyšetření muže asistovali strážníci rovněž při převozu agresivní osoby na „Protialkoholní záchytnou stanici“. Po odeznění akutní intoxikace a po zjištění jeho totožnosti bude jeho protiprávní jednání oznámeno na ÚMO Plzeň 1, Komise k projednávání přestupků, alej Svobody 60, Plzeň.