Nabídka práce - Asistent PK

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ – městská policie

 

vyhlašuje

 

nabídku pracovní pozice

(v rámci projektu prevence kriminality „Asistent prevence kriminality“ dotovaného Ministerstvem vnitra ČR)

 

Asistent prevence kriminality

s působností v rámci:

Městské policie Plzeň

 

Vyhlašovatel:

statutární město Plzeň

 

Kvalifikační předpoklady:

 • minimální věk 18 let
 • trvalé bydliště v Plzni, nebo místní znalost města Plzně
 • dobrý zdravotní stav
 • ochota pracovat v terénu a dobré komunikační schopnosti

 

Obsah přihlášky do výběrového řízení:

 • dotazník a motivační dopis (dle přiloženého vzoru)
 • životopis
 • doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 

Nabízíme:

 • zajímavé zaměstnání
 • práce na plný pracovní úvazek tj. 8 hodin denně (ranní, odpolední, výjimečně noční)   
 • získání praxe
 • vzdělávací programy
 • otevřená možnost individuálního přístupu ke způsobu práce
 • doba trvání projektu 1-2 roky

 

Rámcová náplň práce:

 • dohled nad dodržováním veřejného pořádku zejména v problémových lokalitách
 • monitorování prostor v problémových lokalitách a jejich okolí a zvyšování bezpečí v těchto lokalitách
 • součinnost se strážníky MP Plzeň a policisty PČR při řešení bezpečnostní situace ve městě
 • spolupráce s orgány veřejné správy a samosprávy, s NNO atd. zejména v souvislosti s řešením vzniklých situací v problémových lokalitách
 • spolupráce při různých preventivních opatřeních

 

 

 

Předpokládaný datum nástupu: červen 2019

Pracovní poměr bude uzavřen do 31. 12. 2020 s tříměsíční zkušební dobou. Dané pracovní pozice jsou dotovány Ministerstvem vnitra ČR – Odborem prevence kriminality. V případě úspěšnosti projektu se plánuje jeho pokračování také v následujícím roce.

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení v zalepené obálce zřetelně označené „VŘ BEZP MMP“ lze zaslat poštou nebo podat osobně na Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP, nám. Republiky 16, 306 32 Plzeň (2. patro, č. dveří 308). Dotazník a vzor motivačního dopisu jsou zájemcům k dispozici na Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP na výše uvedené adrese nebo jsou také ke stažení na webovém portálu města Plzně na adrese http://www.plzen.eu/obcan/urad/pracovni-mista/pracovni-mista-na-magistratu-a-organizacich-mesta.aspx

 

Lhůta pro poštovní podání přihlášek končí nejpozději dne 20. května 2019, lhůta pro osobní podání přihlášek na BEZP MMP končí dne 20. května 2019 do 14.oo hodin.

 

V případě nejasností s vyplňováním požadovaných dokumentů se mohou zájemci o práci asistentů prevence kriminality obrátit na manažerku prevence kriminality Mgr. Andreu Gregorovou na tel. čísle:  378 032 256 nebo 602 214 951, email: gregorova@plzen.eu.

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

 

 

 

 21.5.

Výběrové řízení – masmediální poradce Městské policie Plzeň

Výběrové řízení – masmediální poradce Městské policie… pokračovat...

 

21.5.

Linka seniorů si vyžádala výjezd záchranářů

Pětaosmdesátiletá seniorka telefonující v odpoledních… pokračovat...

 

21.5.

Opilec se vůbec neostýchal, stáhl kalhoty

Nepříjemný zážitek si odnesli v pondělí dopoledne… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Myslíte si, že Městská policie Plzeň řeší dostatečně problémy s osobami bez přístřeší?

52%
Ano, zlepšení je v centru města.
48%
Ne, je to stále stejné, ne-li horší.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: